Навчальний процес

         Навчальний процес в ДНЗ "Оленка"

відповідає основним концептуальним положенням 

Базового компонента дошкільної освіти. Реалізація

Базового компонента дошкільної освіти забеспечується

освітніми програмами:

     -" Впевнений старт", програма розвитку дітей

старшого дошкільного віку. (авт. Андрієтті О.О. Голубович О.П.)

    -" Українське дошкілля ", програма розвитку дитини

дошкільного віку ( авт. Білан О.І.  Возна Л. М.  Максименко О.Л.)

         Діяльність нашого закладу направлена на реалізацію

  основних завдань дошкільної освіти:

         збереження та зміцнення фізичного та психічного

здоров'я дітей; формування особистості дитини, розвиток

творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального

досвіду та готовності продовжувати освіту.

                  Головний принцип роботи:
                                 "Спочатку любити - потім учити"               
                            Наш девіз:
                                  "Увага і турбота кожній дитині"
                          Наше кредо:
                         "Вчити і виховувати, вести, але не тягнути за собою.
                                   Спонукати, але не змушувати. 
                          Вказувати шлях, але дозволяти дитині йти самій"